آثار منتشره
افراط گرايي مذهبي پس از قيام هاي عربي

قیمت : 0  ریال

افراط گرايي مذهبي پس از قيام هاي عربي

نويسنده: جان بي. آلترمن

مترجمان: امير فاطمي صدر، ابوالقاسم راه چمني

سال چاپ:

خلاصه:

هدف اصلي اين كتاب بافتن تاثيرات انتقال قدرت در كشورهاي عربي پس از قيام هاي عربي بر افراط گرايي است. گروه هاي افراطي در قيام هاي عربي فرصت منحصر به فردي پيدا كردند. آنان با بهره گيري از تضعيف نيروهاي امنيتي و همچنين ناكامي دولت ها در رسيدگي به نارضايتي هاي مردم، همچون آهن ربايي براي جذب جوانان ناراضي منطقه باقي مانده اند. با وجود اميدهاي اوليه، قيام هاي عربي نتوانست نتايج سازنده اي براي ارضاي احساسات نسل در حال ظهور فراهم كند. دولت ها در مواجهه با انتخاب بين بسيج جوانان و بي تفاوت نمودن آنها، تلاش خود را جهت امر دوم، دوچندان كرده اند.

براي دريافت كامل كتاب اينجا را كليك نماييد.